ទាញយកកម្មវិធីបញ្ជា Acer TravelMate C300

បង្ហោះនៅលើ

ទាញយកកម្មវិធីបញ្ជា Acer TravelMate C300

ទាញយកកម្មវិធីបញ្ជា Acer TravelMate C300. ឈ្មោះម៉ូដែល: TMC300. This notebook has a Pentium M 1.5-GHz processor and 512MB DDR SDRAM. Average 40GB hard drive. Built-in DVD / CD-RW drive with PowerDVD CyberLink and a simple NTI CDI Other I / O support includes 4-in-1 card readers, FireWire and USB 2.0 ច្រក, and PC Card slot. has a 5-degree ergonomic curved design. Acer TravelMate C300 fits in with Winstone Business and Multimedia Content Creation Winstone.

ម្តងម្កាល, your operating-system can’t be suitable for previous owners for laptop Acer TravelMate C300. សម្រាប់​ហេតុផល​នេះ, you may want to check up the list of compatible os stated under right before accessing the Acer TravelMate C300 driver under this content. អ្នកណាមាន Acer TravelMate C300 needs to have consulted a scenario where practically nothing happens following installing the newest os. A corrupt or missing driver might have activated this. ការរំខានថាមពលសកម្ម, infections and other computer problems may harm your Acer TravelMate C300 Driver.

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

aceraspiredriver.com gives custom owners to your needs. If you are not certain that it’s related to a driver, you can work a free of charge check to check if your Acer TravelMate C300 Driver is obsolete and also handle that issue quickly. aceraspiredriver.com gives custom owners to your requirements.If you are not certain that it’s related to a driver, you can work a free of charge check to check if Driver Acer TravelMate C300 is obsolete and also handle that problem quickly.

We provide the most recent download links including software packages, instructions, ម្ចាស់ ឬកម្មវិធីបង្កប់. When your Acer TravelMate C300 page masses, Please use tabs to search among several types of internet content. Obtain and install owners, កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ, កម្មវិធីបង្កប់, and instructions and access on line technical help resources and troubleshooting. Driver Acer TravelMate C300 may be downloaded without diverting to different internet sites. Consumers who need certainly to download owners or information about Acer products. Due to regional market differences across the planet, Acer’s services and products bought and supported in each market are different. សូមចំណាំថាការទំនាក់ទំនងដំណោះស្រាយទាំងអស់។, inquiries and help are treated by a regional Acer Revenue Organization in your place / តំបន់. Do not overlook to supply feedback on changes to this blog.

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

How to Install Acer TravelMate C300 Driver
1.ត្រូវប្រាកដថា ដំបូង ផ្នែករឹង អ្នកបើកបរ មិនត្រូវបានដំឡើងដោយទៅ ចាប់ផ្ដើម> ចុចកណ្ដុរស្ដាំ កុំព្យូទ័រ> ជ្រើសរើស ទ្រព្យសម្បត្តិ> បង្អួចប្រព័ន្ធ លេចឡើង> ជ្រើសរើសឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកគ្រប់គ្រង.
2.ទាញយក អ្នកបើកបររបស់អ្នក។ ត្រូវការ ក្នុង "ទាញយក" ផ្ទាំង.
3.ប្រើ WinRAR7zip ដើម្បីស្រង់ចេញប្រសិនបើឯកសារដែលអ្នកបានទាញយកទម្រង់ (".zip" ឬ ".rar") => បើកថតឯកសារដែលស្រង់ចេញរួចហើយតាមរយៈ explorer => ស្វែងរកឯកសារ setup.exe. ចុចពីរដងលើ setup.exe.

4.

បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ជាធម្មតាសួរកុំព្យូទ័រឬកុំព្យូទ័រយួរដៃនៅពេលចាប់ផ្តើមឡើងវិញ. ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាបន្ទាប់.

Acer TravelMate C300 លក្ខណៈបច្ចេកទេស

Processor Manufacturer:

Intel
Processor Type:Pentium M
Processor Model:725
Processor Speed:1.60 GHz
Processor Core:Single-core (1 Core)
ឃ្លាំង​សម្ងាត់:2 MB
Bus Speed:400 MHz
Chipset Manufacturer:Intel
Chipset Model:855GME Express
Standard Memory:512 MB
Memory Technology:DDR SDRAM
Memory Standard:DDR333/PC2700
Memory Card Reader:បាទ
Memory Card Supported:SmartMedia
Hard Drive Capacity:80 ជីកាបៃ
Solid State Drive Capacity:ទេ
Optical Drive Type:DVD-Writer
Screen Size:35.8 cm (14.1")
Display Screen Type:LCD
Aspect Ratio:4:3
Screen Mode:XGA
Screen Resolution:1024 x 768
Colour Support:16.7 Million Colours
Digitizer:បាទ
Graphics Controller Manufacturer:Intel
Graphics Controller Model:Extreme Graphics 2
LAN ឥតខ្សែ:បាទ
Wireless LAN Standard:IEEE 802.11b/g
Ethernet Technology:Gigabit Ethernet
ប៊្លូធូស:បាទ
ម៉ូដឹម:បាទ
FireWire/i.LINK:បាទ
HDMI:បាទ
Total Number of USB Ports:2
Number of USB 2.0 Ports:2
VGA:បាទ
Network (RJ-45):បាទ
ម៉ូដឹម (RJ-11):បាទ
ក្ដារចុច:បាទ
Pointing Device Type:TouchPad
Battery Energy:63.36 Wh
Maximum Battery Run Time:7 Hour
Form Factor:Convertible
Height:36 ម
Width:326 ម
Depth:272 ម
ទម្ងន់ (Approximate):1.22 គក

Acer TravelMate C300 Support Driver for
វីនដូ XP (x86 & x64)
វីនដូវីស្តា (x86 & x64)
វីនដូ 7 (x86 & x64)
វីនដូ 8 (x86 & x64)
វីនដូ 8.1 (x86 & x64)
វីនដូ 10 (x86 & x64)

Acer TravelMate C300 Driver Download For 32Bit

ប្រភេទអ្នកបើកបរកំណែទំហំតំណភ្ជាប់
អូឌីយ៉ូកម្មវិធីបញ្ជាអូឌីយ៉ូ6.13.10.61072.2 MBទាញយក
ប៊្លូធូសកម្មវិធីបញ្ជាប៊្លូធូស1.4.3.420.1 MBទាញយក
បន្ទះឈីបកម្មវិធីបញ្ជា Chipset5.0.2.10022.7 MBទាញយក
FIRកម្មវិធីបញ្ជា FIR1.024.9 KBទាញយក
ឡានកម្មវិធីបញ្ជា LAN5.33.0.072.9 KBទាញយក
ម៉ូដឹមកម្មវិធីបញ្ជាម៉ូឌឹម2.1.25817.4 KBទាញយក
ផ្សេងៗអ្នកបើកបរផ្សេងទៀត។2.52.0 MBទាញយក
ផ្សេងៗអ្នកបើកបរផ្សេងទៀត។2.0.125.9 MBទាញយក
SmartCardSamrt Card Driver2.07.02.083.0 MBទាញយក
SmartCardSamrt Card Driver112.6 MBទាញយក
TabletButtonTablet Button Driver1.1.1.01.0 MBទាញយក
TabletButtonTablet Button Driver1.1.1.01.0 MBទាញយក
TouchPadកម្មវិធីបញ្ជា Touchpad7.5.5.06.2 MBទាញយក
TouchPadកម្មវិធីបញ្ជា Touchpad7.5.56.2 MBទាញយក
VGAកម្មវិធីបញ្ជា VGA14.1.0.37625.3 MBទាញយក
LAN ឥតខ្សែកម្មវិធីបញ្ជា LAN ឥតខ្សែ9.0.0.6043.6 MBទាញយក
LAN ឥតខ្សែកម្មវិធីបញ្ជា LAN ឥតខ្សែ9.0.0.6043.5 MBទាញយក
LAN ឥតខ្សែកម្មវិធីបញ្ជា LAN ឥតខ្សែ1.2.3.1427.3 MBទាញយក
LAN ឥតខ្សែកម្មវិធីបញ្ជា LAN ឥតខ្សែ1.2.3.1427.3 MBទាញយក
LaunchManagerAcer LaunchManager Application1.0.5.41.7 MBទាញយក

Acer TravelMate C300 Driver Download For 64Bit

ប្រភេទអ្នកបើកបរកំណែទំហំតំណភ្ជាប់
អូឌីយ៉ូកម្មវិធីបញ្ជាអូឌីយ៉ូ6.13.10.61072.2 MBទាញយក
ប៊្លូធូសកម្មវិធីបញ្ជាប៊្លូធូស1.4.3.420.1 MBទាញយក
បន្ទះឈីបកម្មវិធីបញ្ជា Chipset5.0.2.10022.7 MBទាញយក
FIRកម្មវិធីបញ្ជា FIR1.024.9 KBទាញយក
ឡានកម្មវិធីបញ្ជា LAN5.33.0.072.9 KBទាញយក
ម៉ូដឹមកម្មវិធីបញ្ជាម៉ូឌឹម2.1.25817.4 KBទាញយក
ផ្សេងៗអ្នកបើកបរផ្សេងទៀត។2.52.0 MBទាញយក
ផ្សេងៗអ្នកបើកបរផ្សេងទៀត។2.0.125.9 MBទាញយក
SmartCardSamrt Card Driver2.07.02.083.0 MBទាញយក
SmartCardSamrt Card Driver112.6 MBទាញយក
TabletButtonTablet Button Driver1.1.1.01.0 MBទាញយក
TabletButtonTablet Button Driver1.1.1.01.0 MBទាញយក
TouchPadកម្មវិធីបញ្ជា Touchpad7.5.5.06.2 MBទាញយក
TouchPadកម្មវិធីបញ្ជា Touchpad7.5.56.2 MBទាញយក
VGAកម្មវិធីបញ្ជា VGA14.1.0.37625.3 MBទាញយក
LAN ឥតខ្សែកម្មវិធីបញ្ជា LAN ឥតខ្សែ9.0.0.6043.6 MBទាញយក
LAN ឥតខ្សែកម្មវិធីបញ្ជា LAN ឥតខ្សែ9.0.0.6043.5 MBទាញយក
LAN ឥតខ្សែកម្មវិធីបញ្ជា LAN ឥតខ្សែ1.2.3.1427.3 MBទាញយក
LAN ឥតខ្សែកម្មវិធីបញ្ជា LAN ឥតខ្សែ1.2.3.1427.3 MBទាញយក
LaunchManagerAcer LaunchManager Application1.0.5.41.7 MBទាញយក

ទុកការឆ្លើយតប

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។.

គេហទំព័រនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ. ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលទិន្នន័យមតិយោបល់របស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.